Vand i kælderen - nej tak!

Når kraftig regn rammer Danmark, og vandet skyller ind over landet, rammes alle. De fleste har efterhånden oplevet den kedelige konsekvens: vand i kælderen. Vandet strømmer ind udefra. Måske kommer der kloakvand op af afløbene. Borgere på Amager er særligt belastet, da grundvandet står højt på øen. 

Byens indretning gør, at regnvandet ofte ikke kan nedsive af sig selv, da de mange hårde overflader driver vandet i kloakken. Det skaber et pres på kloakken, som derfor kan flyde over. Det kan være en god idé at aflaste kloakken ved at nedsive eller opsamle regnvandet lokalt.

LAR (lokal afledning af regnvand) dækker over en håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres med eller erstattes af forskellige teknikker til lokal afledning af regnvand.

Her på siden finder du mere information om nogle af de muligheder du har for at imødegå kraftige regnskyl og opnå grønne fordele til gavn for dig selv og din naboer, dit kvarter og din by.  

Miljøpunkt Amager arbejder sammen med  Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg om et fælles udspil for klimatilpasning på Amager.
Klimatilpas dit hus eller boligforening

Læs om disse løsninger og tilbud til dit hus:
 • Delvis refusion af tilslutningsbidrag
 • Tjekliste til kælderen - de ting, der skal være i orden
 • Genbrug af regnvand
 • Gør taget grønt
 • Få et oplæg om klimatilpasning
 • Gratis klimatjek
Læs hvordan du klimatilpasser din bolig
Grafik: Karima Andersen / Søren Gabriel
Klimatilpas din have eller gård

Læs om disse løsninger og tilbud til din have:
 • Delvis refusion af tilslutningsbidrag
 • Regnbede
 • Grøfte og render
 • Faskiner
 • Nedsivningsbrønde
 • Permeable belægninger
 • Få et oplæg om klimatilpasning
 • Gratis klimatjek
Læs hvordan du klimatilpasser din have eller gård
Grafik: Karima Andersen / Søren Gabriel
Klimatilpas jeres vej

Læs om disse løsninger og tilbud til jeres vej:
 • Vejledning om medfinansiering
 • Fjern befæstede arealer
 • Grøfte og regnbede 
 • Faskiner
 • Permeable belægninger
 • Gør vejen skybrudssikker
 • Få et oplæg om klimatilpasning
Læs hvordan I klimatilpasser jeres vej

Din by sikres mod skybrud

Københavns Kommune vil hen over de næste 20-30 år gennemføre flere hundrede anlægsprojekter der skal forebygge skader ved store skybrud, som det der skyllede ned over København i sommeren 2011. 

Det overordnede ”greb” i skybrudsplanen er terrænbaserede løsninger, hvor regnvandet i udgangspunktet skal håndteres hvor det falder og ledes udenom kloaknettet. Valget af de terrænbaserede løsninger skyldes delvist, at omkostningerne ved at udvide kloaknettet til at kunne håndtere skybrud er store. Og så giver håndteringen af regnvandet på terræn mulighed for at bruge regnvandet som en rekreativ ressource.

Du kan læse om deres planer for Amager i Københavns Kommunes konkretisering af skybrudsplanen for Christianshavn og Amager fra 2013.

Relevant viden

Få et gratis klimatjek og søg om tilskud
Miljø- og Fødevarministeriet har indgået en aftale med fagfolk om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har åbnet en tilskudspulje til energirenovering og klimatilpasning med 50 mio. kr. i både 2016 og 2017.  
Tilskuddet kan søges af udlejnings-ejendomme med mindst 12 beboelseslejemål. 

Få et oplæg om klimatilpasning
Som noget nyt tilbyder Miljøpunkt Amager nu oplæg til lokale grundejerforeninger og boligforeninger om klimatilpasning, LAR (lokal afledning af regnvand) og konkrete tiltag, der kan være fornuftige at få igangsat.
Kontakt Lise Christensen:
Telefon 82 32 58 12. 
Mail: lise@miljopunkt-amager.dk 

Guide til regnvandshåndtering
Læs vores online folder med gode råd til regnvandshåndtering på Amager.


Inspirerende oplæg

Klimatilpasning i boligforeningen Jyllandshuse
Oplæg den 27. oktober 2015 i Kvarterhuset ved civilingeniør Kåre Press-Kristensen om regnvands- og forskønnelsesprojektet i Jyllandshuse i Vanløse. Se projekterne der ikke kostede beboerne fem flade øre.

Oplæg fra klimatilpasningsmøde
Tirsdag den 9. oktober 2012 holdt Miljøpunkt Amager og lokaludvalgene på Amager informationsmøde om klimatilpasning og LAR-løsninger på Amager. Oplæggene fra mødet kan hentes her:
GF Øresund
Søren Gabriel, Orbicon
Jan Burgdorf Nielsen, Københavns Kom.

Kontakt:
Har du spørgsmål eller andet til LAR og klimatilpasning er du velkommen til at kontakte projektleder Lise Christensen:
Tlf: 82 32 58 12
Mail: 
lise@miljopunkt-amager.dk

Læs de seneste nyheder om 'Klimatilpasning og LAR'

- se tidligere nyheder under 'Arkiv'

Vil du have et partnerskabstræ?

Publiseret d.: 21/11/2016 - 17:26
Da Københavns Kommune gerne vil inddrage borgerne i at skabe en grønnere by, kan du søge om et partnerskabstræ. Partnerskabstræet planter og passer du selv, mens kommunen betaler for selve træet. Der vil over de næste 2 år foræres træer til københavnerne for 1,4 mio. kr. Læs mere på linket og find ud af hvordan du søger om et partnerskabstræ.  

Lær at lave en regnhave

Publiseret d.: 31/08/2016 - 16:15
Kom til workshop om regnhaver den 5. oktober kl. 19-21 i Verdensrummet, 1. sal i Kvarterhuset. Vi har inviteret Erling Holm, der i 40 år har arbejdet med vand. Han deler ud af sin store viden om, hvordan haven kan indrettes til at bruge regnvandet på en god måde. 

I første del fortæller Holm om regnbede og andre løsninger til haven eller gården og i anden del kan du få gode råd til indretningen af din have. Hvis du har lyst, så medbring en skitse med mål for din grund.

Arrangeret af Planteklubben på Amager og Miljøpunkt Amager. Tilmelding pr. mail til lise@miljopunkt-amager.dk

Klimakonkurrence-finalister fundet

Publiseret d.: 20/01/2015 - 14:08
Finalisterne i Amagers store klimatilpasningskonkurrence er fundet. Tre grundejerforeninger dyster nu om 40.000 kroner til at skabe deres grønne klimavej. Finalisterne er: Grundejerforeningen Fredens Bo i Amager Vest, Grundejerforeningen Godthaab og Krimsvej 13 i Amager Øst. I løbet af foråret skal finalisterne arbejde videre med deres idéer til, hvordan private fællesveje kan håndtere regnvejr med grønne og alternative anlæg. 

Konkurrencen er udskrevet af lokaludvalgene i Amager Øst og Amager Vest, Sundbyernes Grundejerfællesskab og Miljøpunkt Amager. Vinderen kåres i maj 2015. Finalisterne blev udpeget af en jury bestående af stadsarkitekten i Københavns Kommune samt en repræsentant fra HOFOR, Sundbyernes Grundejerfællesskab samt de to lokaludvalg.

Jeres grønne klimavej

Publiseret d.: 05/12/2014 - 15:57
Miljøpunkt Amager, Sundbyernes Grundejerfællesskab samt Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg inviterede til inspirationsaften om klimatilpasning på private fællesveje mandag den 6. oktober. Anledningen var den store klimakonkurrence, som kører netop nu. Arrangementet må have vakt interesse hos beboerne på de private fællesveje på Amager, for der var fuldt hus til arrangementet med 31 deltagere. Efter endnu et skybrud i København i august er der nu heller ingen tvivl om, at det er et relevant emne. 

Vind 40.000 kr. til at lave en grøn klimavej

Publiseret d.: 25/09/2014 - 15:02
Vidste du, at jeres private fællesvej kan søge om medfinansiering hvis I klimatilpasser vejen? Den mulighed sætter vi fokus på sammen med lokaludvalgene i Amager Øst og Amager Vest med vores store klimakonkurrence. Giv et bud på, hvordan jeres vej kunne se ud, hvis den blev lavet til en grøn klimavej. Få inspiration til, hvordan I kan klimatilpasse vejen mandag den 6. oktober kl. 19-21 på Sundholmsvej 8 hvor blandt andet civilingeniør Søren Gabriel fra Orbicon vil fortælle om nogle af de vejprojekter de har hjulpet med at skabe. 

Klimatilpasning på Musiktorvet

Publiseret d.: 13/08/2014 - 13:21
Miljøpunkt Amager er igen at finde på Musiktorvet ved Amager Bio, når der traditionen tro afholdes ”Lørdag på Musiktorvet” d. 13. september fra kl. 12.00-16.00.
Denne gang sætter vi fokus på hvordan borgerne på Amager kan sikre sig mod skybrud og vand i kælderen.