Affald i Danmark

I Danmark producerer vi rigtig meget affald pr. indbygger. En stor mængde af dette affald ryger lige lukt i samme skraldespand og bliver brændt af, selv om meget af vores affald kan bruges igen, hvis blot det sorteres på den rigtige måde. 

Københavns Kommune arbejder for en større grad af genanvendelse af affaldet og det er den udvikling vi støtter med vores arbejde. Miljøpunkt Amager sætter fokus på, at vi ikke længere skal se på affald, som noget der bare skal bortskaffes – men som en værdifuld ressource, der skal udnyttes bedst muligt. 

Bedre affaldssortering og kompostering i etageejendomme

I 2015 vil Miljøpunkt Amager arbejde med, hvordan Amagerkanerne kan blive bedre til at sortere og kompostere deres affald. 


Der er flere fordele ved at blive bedre til at sortere affaldet. Det giver større mulighed for at frasortere brugbare ting til genbrug og bytte- eller loppemarkeder, så andre kan få glæde af dem. Når vi sorterer i flere fraktioner, bliver affaldet renere i de enkelte fraktioner og er lettere at genanvende for industrien.

I Miljøpunkt Amager arbejder vi på at gøre folk opmærksomme på, hvad der skal i de forskellige fraktioner. Det er foreksempel ikke godt at smide pizzabakker i pap-containeren, da bakkerne er beskidte af madrester og derfor ikke kan genanvendes som pap. En del af dette arbejde handler også om, at gøre det lettere at sortere i etageejendomme

Det kan også være en fordel at kompostere jeres organiske materiale. Så fylder det ikke i skraldecontaineren. Hvis I er effektive, kan i måske helt undvære en eller flere affaldsbeholdere og spare den udgift. Komposten kan I bruge i jeres grønne arealer.

Bytte- og loppemarkeder

Vi planlægger at afholde et byttemarked og et loppemarked i løbet af året.


Bytte- og loppemarkeder er en mulighed for at vise, hvor meget der egentligt kan genbruges, når blot vi arbejder sammen om det. Genbrug er mere nænsomt for både pengepung og miljø. Det skaber et mindre ressourceforbrug og affaldsmængde, hvis vi kan anvende tingene flere gange, frem for at købe nyt.


Find din genbrugsstation

Noget affald vil du ikke kunne sortere derhjemme, men det kan du på din genbrugsstation. Find Amagers genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer på København Kommunes hjemmeside

Gode råd om affaldssortering

Læs her hvordan du kan sortere dit affald. 

Find din nærmeste genbrugsstation.

Er du interesseret i mere info om Miljøpunkt Amagers arbejde med affaldssortering kan du kontakte projektleder Claus Knudsen:
Tlf. 82 32 58 14
Mail: claus@miljopunkt-amager.dk
 
De seks veje til mindre affald
1. Køb kvalitet: vælg produkter, der kan holde, og som kan repareres. 

2. Lad tingene gå videre: Del, giv, byt, lån, køb brugt, og brug lejeordninger. 
 
3. Brug igen og igen: Brug produkter og emballager, der kan genbruges, og brug dine gamle ting på nye måder. 

4. Køb noget, der aldrig bliver til affald: giv oplevelser i stedet for ting.

5. Spild mindst muligt: undgå spild i dine daglige handlinger. Køb kun det, du har brug for, undgå madspild, brug e-boks, og sig nej tak til trykte reklamer. 

6. Undgå skadelige stoffer:  Køb produkter, der er mærket med Svanen eller Blomsten, og undgå produkter, der belaster miljøet. 

Læs mere om Miljøstyrelsens kampagne på brugmerespildmindre.dk.

Læs mere om vores arbejde med affaldsforebyggelse og genbrug

Er du en jule-miljøhelt?

Publiseret d.: 21/11/2016 - 17:20
... ellers kan du blive det til Juledag i Kvarterhuset den 26. november. Hele huset fyldes med juleløjer og vi inviterer alle børn til at komme og prøve vores julekalender og teste deres viden om, hvordan vi får en lidt mere miljøvenlig jul. Der er sjove aktiviteter og en lille præmie til deltagerne. Det er gratis at deltage.

Kompost i boligforeninger - kom godt igang

Publiseret d.: 26/05/2015 - 13:45
Tirsdag den 12. maj inviterer vi til 'gå-hjem-møde´ i Bibliotekshuset. Stine Laurberg Hansen vil fortælle om, hvordan de har fået gang i kompostering i deres boligforening. Hør om forskellige typer kompostgrej, hvordan man holder kompost i fællesskab, og hvad man kan bruge komposten til i gården og på altaner.

800 kg tøj og ting byttet til årets byttemarked

Publiseret d.: 05/12/2014 - 15:55
Igen i år dukkede rigtig mange op til byttemarkedet på Peder Lykke Skolen, som blev afholdt d. 26. oktober. Alt i alt kom der 950 kg ind, og da dagen var slut, var der kun 160 kg tilbage. De tiloversblevne 160 kg gik videre til bl.a. Mødrehjælpen, hjemløse og børn i Phillippinerne.