Arbejdsplaner

Årsplan og beretning
Miljøpunkt Amagers plan for det kommende år beskrives i et hæfte.
Hæftet indeholder strategiske overvejelser og en række konkrete indsatser. 
For projekterne er der sat mål, metode, målgruppe, samarbejdspartere, succeskriterier og projektleder.  

Efter årets afslutning udarbejdes et fondsregnskab og beretning.