Vedvarende energi 

Omlægningen af energiproduktionen til vedvarende energi er et ønske, der bliver ytret lige fra Christiansborg til hjemme i stuen. Det er fordi, det giver rigtig god mening at omlægge ens energikilder til vedvarende energi. Når ens forbrug af olie og gas mindskes, og man er opmærksom på CO2-regnskabet, gavner man nemlig ikke kun miljøet - der er samtidig også en del penge at spare på el- og varmeregningen.

Lokale energiløsninger
I Miljøpunkt Amager arbejder vi på at forankre omlægningen til vedvarende energi på lokalt plan. I den forbindelse trænger der sig imidlertid en række relevante spørgsmål på:
 
Hvordan får villaejeren, boligforeningen eller virksomheden egentligt skiftet til vedvarende energi? Hvordan kan den produceres lokalt? Hvor stabile er systemerne? Og hvilken økonomisk og miljømæssig gevinst er der egentligt ved at investere i vedvarende energi?

For at kunne vejlede lokale boligforeninger, borgergrupper og virksomheder i spørgsmål som disse, har Miljøpunkt Amager etableret et lokalt informationscenter om vedvarende energi.

Her på siden har vi samlet lidt råd og information om vedvarende energi, som kan hjælpe dig som husejer, lejer, andels- eller ejerlejlighedsejer med at få startet energiomlægningsprocessen i dit hus eller i din boligforening. Det er også muligt at kigge forbi kontoret og blive inspireret af alt det informationsmateriale, vi har indsamlet.

På sigt arbejder vi på at få etableret et videnscenter for grøn energi på Amager. Detaljerne i den plan kan læses på side 46-47 i Amager Øst Lokaludvalgs Bydelsplan fra 2013. Klik her for at læse mere.

Hvad kan jeg gøre her og nu?


  -  Støt vindenergi - køb vindmølleandele.
  -  Skift til klimavenlig energi hos dit energiselskab eller skift selskab.
  -  Undgå spild - isoler dit hjem og sørg for, at dine vinduer er tætte.
  -  Spar på dit el- og varmeforbrug - start med at låne vores energisparetaske.

Producer din egen energi


  -  Anlæg solceller på taget - også hvis du bor i etagebyggeri. Læs om solceller her.
  -  Varm vandet i dine haner og radiatorer med en solfanger. Læs om solfangere her.
  -  Står du og skal have udskiftet dit oliefyr? Anskaf dig en varmepumpe og supplér med

Håndværkerfradrag i 2013 og 2014


I 2013 og 2014 kan husejere få håndværkerfradrag i forbindelse med etablering af bl.a. solceller, solfangere, husstandsvindmøller og varmepumper der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper). Beboere, der bor i etagebyggerier, kan i enkelte tilfælde også få fradrag. Læs mere her.

Links til energibesparende aktører i Danmark


Vedvarende energi på Amager

Der sker meget på den vedvarende energi-front på Amager. Få et overblik over de forskellige vedvarende energi-initiativer på øen her.

Varmeforsyning og biomasse


Fjernvarmeanlæg på Margretheholm med tre produktionsenheder, hvoraf én pt. er biomassefyret. Planen er, at hele fjernvarmeanlægget skal være omstillet til biomasse i 2025.

Geotermisk fjernvarmeanlæg på Margretheholm etableret af Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde. Anlægget pumper varmt vand op fra undergrunden og producerer varme til ca. 4.600 husstande. 

Elproduktion


Forsøgsanlæg etableret af HOFOR nær Kløvermarken. Anlægget afprøver bl.a. om solvarme med fordel kan indgå i Københavns fjernvarmesystem.

Der står syv vindmøller på Lynetten, hvoraf fire er folkeejet, mens de sidste tre ejes af DONG Energy. Vindmølleandele kan købes gennem Lynettens Vindkraft. 

HOFOR har opført tre møller på Prøvestenen, som blev sluttet til elnettet i midten af december 2013.
Én af de tre møller er folkeejet. 
D. 13. marts 2014 stiftede lauget egen bestyrelse og er nu selvejende. 
Der er satdig andele til salg, som kan erhverves for 4937 kr. Læs om køb af andele her.

Ti ud af de tyve havvindmøller, der kan ses fra Amager Strand, er folkeejet, mens de resterende ti ejes af DONG Energy. Vindmølleandele kan købes gennem Middelgrundens Vindmøllelaug.

Læs mere om arbejdet med vedvarende energi